Praktisk sejlskole

2024

Tilmeldingen til den kommende sæson er endnu ikke åben, men hvis du ønsker at blive informeret, når det sker, kan du registrere din interesse her.

Vi udbyder sejlskolehold på tre forskellige niveauer:

 • Niveau 1 er for dig uden forudgående erfaring med sejlads, men som gerne vil lære at sejle.
 • Niveau 2 er for dig, som har gennemført ét år på sejlerskolen (eller har tilsvarende sejlererfaring). Formålet er at træne op til den praktiske dueligehedsprøve, som afholdes i efteråret.
 • Niveau 3 er for dig, som allerede har duelighedsbevis, men ønsker at skærpe dine færdigheder yderligere.

Er du i tvivl om, hvilket niveau som passer til dig, er du velkommen til at kontakte sejlskolechefen på sejlskole@rungstedsejlklub.dk.

For at sikre os, at der ikke er for mange i bådene, og alle får det optimale udbytte af undervisningen, har vi en kapacitet på maks. 3 elever per hold.

Sejlskolen starter primo maj. Vi sejler mandage, onsdage og torsdage (afhængigt af det enkelte hold), og alle hold forløber kl. 17-19.

Vigtige datoer for sejlskole

 • Weekenden 13.-14. april kl. 10:00: Klargøring af skolebåde
 • Tirsdag d. 16. april kl. 17:30: Søsætning af skolebåde
 • Tirsdag d. 16. april: Sæsonens første kapsejlads
 • Torsdag d. 18. april: Kickoff for sejlerskole - vi mødes i klubhuset og informerer om den kommende sæson
 • Weekenden TBA. april: Klargøring af skolebåde (fortsat - om nødvendigt)
 • 9-10 april efter 1600: Teoriprøve
 • Uge 18: Sæsonstart
  • Mandag d. 29. maj: Sæsonstart for mandagshold (kun Niveau 3)
  • Onsdag d. 1. maj: Sæsonstart for onsdagshold (Niveau 1/2)
  • Torsdag d. 2. maj: Sæsonstart for torsdagshold (Niveau 1/2)
 • Weekenden TBA. oktober: Praktisk duelighedsprøve (for Niveau 2-elever)
 • Weekenden TBA. november: Afrigning af skolebåde
 • Weekenden TBA. november: Vinterklargøring af skolebåde

Andet

Deltagelse i praktisk sejlskole koster medlemsskab plus praktisk sejlskole jvf prisbladet. Hertil kommer tøj, vest, samt en mindre udgift til lærebog samt evt. prøvegebyr til censor til prøven.

Tilmelding til sejlskolen

Nedenstående information er målrettet dig, som endnu ikke er medlem af Rungsted Sejlklub. Er du allerede medlem, kan du logge ind ovenfor.

Vi har p.t. kun ledige pladser tilbage på Niveau 1.

Niveau 1

Niveau 1 er for dig uden forudgående erfaring med sejlads, men som gerne vil lære at sejle. Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at kunne tage den praktiske duelighedsprøve efter to sæsoner.

Vi udbyder i år tre hold på Niveau 1:

Ugedag Klokkeslæt Båd Tilmelding
Onsdage kl. 17-19 Vic2ria (806) Tilmelding til Hold O2
Onsdage kl. 17-19 Amarilla (IF) Tilmelding til Hold O3
Torsdage kl. 17-19 Amarilla (IF) Tilmelding til Hold T3

 

Hvad går sejlskolen ud på?

Rungsted Sejlklubs sejlskole går først og fremmest ud på at lære at sejle (for sejl), samt de hertil forbundne discipliner: at navigere, manøvrere, trimme sejl, binde knob, vedligeholde en båd etc.

Som nævnt er en del af sejlskolen er at træne op til den praktiske duelighedsprøve. Duelighedsbevis er en slags kørekort i sejlads og består af to dele - en teoretisk del og en praktisk del - hvor man skal bestå en prøve i hver af delene for at opnå duelighedsbeviset. Vi udbyder typisk et teorihold med fokus på den teoretiske del af pensum henover vinteren, mens den praktiske sejlskole beskæftiger sig med pensum til den praktiske del af prøven.

Dette kan du, når du du er klar til den praktiske duelighedsprøve:

 • Tilrigning, udlægning, oplæg til bøje og mole, mand over bord, indlægning, afrigning. 
 • Krydse, lænse, bomme, ligge underdrejet, ankre op.
 • Alle relevante benævnelser på båd og rig samt andre sejler-termer.
 • Ottetalstik, råbåndsknob, dobbelt halvstik, dobbelt halvstik om egen part, flagknob, pælestik, samt korrekt anvendelse.
 • Søvejsreglerne.
 • Sejltrim på alle kurser; forståelse for sejl, køl og fremdrift.
 • Styre efter et punkt og efter kompaskurs.
 • Fortøjning, herunder at lægge spring.

Forudsætninger for deltagelse

 • Du er eller bliver medlem af Rungsted Sejlklub (du kan melde dig ind samtidigt med tilmeldingen til sejlskolen). Kontingentet på 500-1000 kr. (aldersbetinget) lægges oven i prisen for deltagelse i sejlskolen.
 • Det forventes, at du som elev er motiveret på dels at lære at sejle, men også at tage duelighedsprøven i fritidssejlads, når du når dertil i uddannelsesforløbet.
 • Du skal have egen ulykkesforsikring.
 • Du har selv svømmevest eller redningsvest med.
 • Du anskaffer dig den lille bog "Gast - kom godt i gang med sejlads", der anvendes som lærebog.
 • At vi kan sejle i bådene kræver, at de bliver vedligeholdt, hvilket vi alle må hjælpe til med. Det er derfor en forudsætning for at deltage på sejlskolen, at du kan deltage i følgende aktiviteter (datoerne fremgår ovenfor):
  • klargøring af skolebådene til søsætning (bundmaling, polering etc.)
  • afrigning af skolebådene efter endt sæson
  • vinterklargøring af skolebådene efter optagning

Hvis du af den ene eller anden årsag er forhindret i at deltage i en af ovennævnte obligatoriske aktiviteter, så ræk gerne allerede nu ud til sejlskolechefen på sejlskole@rungstedsejlklub.dk med, hvad du evt. kan hjælpe med i stedet.

Der tages forbehold for, at udbudte hold kan ændres eller ikke oprettes.